Pastaigas sociāli distancējoties

Lonely Walks

Pavadi laiku dabā

PASTAIGAS

Ja vēlies iepazīt mazāk zināmas vietas. Ja vēlies izlocīt kājas un izvēdināt galvu. Ja vēlies pastaigāt viens vai ar draugiem. Dažādu maršrutu un grūtības pastaigas.

MIKRO PIEDZĪVOJUMI

Reizēm gribas "padarīt kaut ko foršu". Uz muzeju iet nevari, uz kino arī nē. Tad nu laiks mesties tādā piedzīvojumā, kas neprasa "sagatavošanos".

Par vientuļajām pastaigām

2020. gada martā Latvijā tika izsludināta “sociālā distancēšanās”. Tā vietā, lai dienas pavadītu dīvānā, izveidoju vairākus paša izmēģinātus pārgājienu maršrutus, kurus piedāvāju cilvēkiem izbaudīt! Lai nebūtu jāsēž mājās. Lai izlocītu kājas. Lai labi pavadītu laiku!